Polityka Prywarności

Polityka prywatności polskiego Serwisu Valera
https://valera-polska.pl
("Serwis")

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 1. Adrian Teresiński, NIP 1132611155, nr REGON 140560093, działający pod nazwą Makoinstal - wspólnik spółki cywilnej;
 2. Grzegorz Bąk, NIP 1132611155, nr REGON 140560093, działający pod nazwą Makoinstal - wspólnik spółki cywilnej;

prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą MAKOINSTAL S.C. GRZEGORZ BĄK, ADRIAN TERESIŃSKI z siedzibą pod adresem ul. Ostrobramska 67, 04-175 Warszawa, NIP 1132611155, nr REGON 14056009300000.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Serwis gromadzi następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe zawarte w formularzach, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z usługi lub wykonania umowy. Formularz będzie pobierał następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie), typ prowadzonej działalności, telefon, adres e-mail;
 • dane osobowe używane do zarządzania zleceniami. Dane jakie będą pobierane to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje na temat płatności oraz dodatkowe informację dotyczące realizacji zlecenia;
 • dane osobowe związane z prowadzaniem konta handlowego Klienta. Dane jakie będą pobierane to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, ustawienia konta, dodatkowo w przypadku zrealizowanych zleceń historia zleceń, informacje dotyczące dostawy, historia płatności;
 • dane osobowe używane w celu obsługi Klienta. Dane jakie będą pobierane to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje o zamówieniach, informacje o dostawie oraz inne niezbędne informację;
 • dane osobowe związane z marketingiem. Dane jakie będą pobierane to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz kod pocztowy;
 • Dane osobowe związane z wypełnieniem zobowiązań prawnych. Dane jakie będą wykorzystywane to: numer zlecenia, numer faktury, imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, kwota transakcji, data transakcji;
 • dane osobowe związane z zapobieganiem przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem. Dane jakie będą wykorzystywane to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz inne niezbędne dane, które zostały zgromadzone w trakcie realizacji zleceń.

Podstawa przetwarzania:

 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane będą przetwarzane tylko przez okres, w którym Serwis będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zlecenia, a następnie w czasie niezbędnym do realizacji roszczeń reklamacyjnych Klienta. Dane będą również wykorzystywane do innych, niezbędnych działań;
 • w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia Konta w Serwisie, Administrator może przetwarzać uzyskane Dane osobowe w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania obowiązków;
 • dane osobowe Klienta zawarte w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany przez Ustawodawcę;
 • uzyskane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane tak długo, jak długo Klient nie wycofa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Użytkownik ma prawo do :

 • treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania;
 • usunięcia swoich danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Wszelkie roszczenia związane z prawami Klienta, Administratorrozpatrują w ciągu 30 dni roboczych. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o wydłużeniu terminu odpowiedzi. W przypadku wątpliwości co do tego kto zgłasza określone żądanie, Administrator danych może zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości Klienta.

CIASTECZKA

Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki Użytkownik, w każdej chwili może:

 • usunąć pliki cookies;
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o sesji Użytkownika;
 • statystycznym;
 • marketingowym;
 • udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdują się na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki:

Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Serwis korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Użytkowników. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego;
 • podmiot realizujący dostawę towarów;
 • hurtownia;
 • dostawca płatności;
 • podmioty współpracujące z Serwisem na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność Serwisu;
 • podmiot zapewniający system mailingowy;
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe;
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne;
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.